Sơn vỏ xe LEAD màu vàng kem với Samurai Paint

Trong bảng màu của sơn xịt Samurai Paint có một mã màu được cho là...